Vážení spoluobčania

3 feb. 2023

Dovoľte mi Vás pozvať na moje súdy, ktoré sa uskutočnia: Jeden 9.2.2023 o 9:00 na Okresnom súde v Rimavskej Sobote, kde som obvinený z podnecovania za to, že som počas covidu vyzýval občanov, aby sa postavili za svoje základné ľudské práva a slobody. Jedná sa o sviečkový pochod, ktorý bol pred Prezidentským palácom a Úradom vlády 15.11.2020. Dva krát ma sudca oslobodil, tak Krajský súd prikázal vymeniť sudcu a znovu ma súdiť.

Druhý súd bude 16.2.2023 o 9:00 na Okresnom súde v Lučenci, kde som obvinený zo znásilnenia a vydierania Angeliky Bienikovej z Kokavy nad Rimavicou.

Som presvedčený, že v obidvoch prípadoch som nevinný. Obidva súdy budú verejné, na obidva sú pozvané zaujímavé osobnosti a zrejme obidva budú aj medializované.

Kto sa chce dozvedieť neskreslenú pravdu a kto chce, aby pravda zvíťazila má možnosť prísť a na vlastné oči sa presvedčiť čoho je štátna moc schopná.

Je pozvaní aj verejný ochranca práv a iné osobnosti. Na obidvoch súdoch poukážem na trestné činy viacerých predstaviteľov štátnej moci, ktoré pripomínajú totalitné praktiky komunistického režimu v 50-tých rokoch, kedy sa pod zámienkami zatvárali nepohodlní predstavitelia cirkví a iní občania, ktorí nesúhlasili s politickým režimom.

Kto môžete prídite podporiť sudcov, aby mali silu odolať tlakom, ktoré sú na nich vyvíjané a súdili spravodlivo, rozumne, nestranne a dobrosrdečné na prospech všetkých zúčastnených strán.
V Banskej Bystrici, z cely 115, dňa 31.1.2023 Peter Sihelský – revolucionár

 

Share This

Share this post with your friends!