Vysielanie z väzenia zo dňa 14.4.2024 o 18:00 ( v trvaní 23:59)

Odborný tím na elimináciu COVID 19

11 nov. 2020

Odborná verejnosť, ktorú predstavujú špecialisti na danú problematiku pre COVID 19, ktorí spolupracujú s Revolúciou predstavujú systém tzv. technickej bioterapie, ktorá pozostáva zo 4 častí :

1 Plazmový generátor, ktorý eliminuje v priebehu niekoľkých hodín v tele COVID 19. Tento prístroj sa používa vo všeobecnosti na zničenie negatívnych vplyvov aj baktérií a bacilov. Je patentom akadémie vied a používa sa v praxi už viac ako 10 rokov.

2 AG antibakteriálne rúška vyrobené na Slovensku, ktoré neprepúšťajú vírus ani od človeka ani k nemu.

3 Prístroj, ktorý odstraňuje výrusy, baktérie a bacily z okolitého prostredia. Je tiež Slovenským patentom.

4 Detoxikačný imunologický výživový doplnok, ktorý je zároveň liečivom. Predstavuje najsilnejší prírodný antioxidačný preparát. Zároveň lieči viaceré ochorenia ( aj vírusové ).

Spomenutý systém technickej bioterapie bol ponúknutý vládnym činiteľom a doteraz nebol priamo akceptovaný a použitý proti vírusu COVID 19.

Share This

Share this post with your friends!