Vysielanie z väzenia zo dňa 14.4.2024 o 18:00 ( v trvaní 23:59)

Pokyny na revolučný pochod 16.11.2020 o 16:00

8 nov. 2020

Pokyny na revolučný pochod sú v štádiu rokovaní a preberaní stratégie.

Ale čo môžem už napísať je :

Budeme sa držať týchto bodov za každú cenu! :

 1. Každý príde celkom dobrovoľne a z vlastného presvedčenia.
 2. Nikto nebude mať pri sebe žiadny typ strelnej zbrane.
 3. Nikto nebude mať pri sebe nôž na iný účel ako otvoriť si konzervu a pod.
 4. Nikto si nedonesie zbrane typu boxer a pod.
 5. Ale čo si donesiete, tak je strava a tekutiny na 12 hodín .
 6. Donesiete si teplé oblečenie.
 7. Donesiete si mobilný telefón a kto má aj POWER banku s káblikom na nabíjanie mobilu.
 8. Kto má, tak silné svietidlo.
 9. Trpezlivosť a ochotu ísť pod jednotným velením.
 10. Urobíme to tak, aby sme nemuseli bojovať s políciou. Zároveň hneď napíšem aj B! : Ak policajt zaháji útok na nevinných, bude okamžite eliminovaný príslušníkmi revolučného odboja!!! A to okamžite a v súlade so zákonom!!! Bude bezodkladne zverejnené jeho meno, priezvisko, jeho detailná fotografia, zaradenie, opis čo spôsobil aj s dôkazmi proti nemu a okamžite odvedený na políciu!!! Zároveň všetky jeho údaje budú zverejnené všade kde sa bude dať, takže vyzývam políciu, ale hlavne provokatérov, že neodporúčam konať proti pokojným bojovníkom za skutočnú slobodu a demokraciu. Nebojíme sa zatknúť kohokoľvek, kto pôjde proti nevinným!!! A nie len zatknúť ale bude vystavený verejnej potupe a trestnému stíhaniu!
 11. Ak to príde do tohto bodu, bude spychopat braný na plnú zodpovednosť!!! Aj s prezidentkou SR. ( Buď sa postaví za občanov, alebo nie. Dúfam, že áno, počítame s tým, že nie! )
 12. Nikto nezaháji útok ani v malom ani vo veľkom na žiadnu osobu ani majetok, pokiaľ bude pod jednotným velením! Ak to niekto urobí bez toho, aby dostal na to pokyn z vedenia revolučnej organizácie, bude okamžite eliminovaný a odovzdaný polícií SR aj dôkazmi vo forme videozáznamov a svedectiev očitých svedkov!
 13. Ideme vyhrať. Nie protestovať!
 14. Ďalšie pokyny čoskoro…

Share This

Share this post with your friends!