Drahí spoluobčania.

23 dec. 2022

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomôžu zmeniť tento chorý režim. Ďakujem všetkým, ktorí doteraz mne a mojej rodine už pomohli. Môj prípad už nie je o Angelike a mne. Už je na 99,999% isté, že Vianoce strávim vo väzbe. Za to už nemôže Angelika. Určite ma poteší každý list, každá pomoc pre moju rodinu a každá Vaša snaha akýmkoľvek mierumilovným spôsobom zmeniť niečo v tomto chorom režime k lepšiemu. Moja adresa: Peter Sihelský, ÚVV a ÚVTOS, Komenského 7, Priečinok 165, 975 28 Banská Bystrica. Kontakt na dcéru Eriku Sihelskú, ktorá mi pomáha a občas si voláme je 0908 182 879.

Aj keď prvýkrát v mojom živote nebudem môcť byť so svojou rodinou cez Vianoce, tak určite ma poteší pár riadkov od každého z vás. A rád vám aj odpíšem a odpoviem na akúkoľvek otázku ak budem mať dostatok známok a obálok. Zatiaľ som odpísal každému.

Posledný súd (15.12.2022) neprebehol pre obštrukciu zo strany súdu. Chcel som sa obhajovať sám a na súd som bol pripravený, ale sudca mi to zo zákonných dôvodov neumožnil. Môj názor je, že tým porušil Ústavu Slovenskej republiky, článok 50, odsek 3, ktorý znie: „Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.“
Keďže sa blížia radostné vianočné sviatky pokoja a lásky opäť odpúšťam všetkým mojim nepriateľom a zároveň úprimne prosím o odpustenie každého, komu som nejakým spôsobom ublížil. Aj tento proces so mnou sa môže skončiť na prospech všetkých zúčastnených strán, ak všetci povedia len čistú pravdu a navzájom si odpustíme.

Prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, príjemné prežitie chvíľ so svojimi blízkymi, správne rozhodnutia a lásku a pokoj v duši.
Dovoľte mi zakončiť môj príhovor myšlienkou, ktorá odznela na konci filmu Orol Eddie:
„Dôležité nie je víťazstvo, ale úsilie“

V Banskej Bystrici, z cely 211, dňa 18.12.2022
Peter Sihelský – revolucionár

Share This

Share this post with your friends!