Spolupracovníci

21 sep. 2020

Uvedený zoznam je písaný mnou ( Peter Sihelský ) na základe spolupráce s dotyčnými osobami. Uvedené osoby nemusia vedieť a ani nedali súhlas so zverejnením ich mien na tejto stránke. V prípade požiadania uvedenými osobami, budú tieto osoby vymazané zo zoznamu. Každý občan Slovenskej republiky môže sa pridať k revolučnej organizácií a môže požiadať o zapísanie do zoznamu spolupracovníkov. Niektoré osoby som nestihol alebo zabudol zapísať a niektoré osoby zo strategického dôvodu nemôžu byť uvedené v tomto alebo inom zozname. Revolučná organizácia nezodpovedá za samotných spolupracovníkov. Na druhej strane, v prípade, že revolučná organizácia zistí, že niekto so spolupracovníkov sa správa v hrubom rozpore s myšlienkami revolučnej organizácie, bude tento človek vylúčený z revolučnej organizácie a môže byť v zozname odporcovia. Tento zoznam je neoficiálny a uvedené osoby a ani revolučnú organizáciu k ničomu nezaväzuje!

Peter Sihelský – hlavný koordinátor revolučnej organizácie a iné…

Rudolf Vasky – občiansky aktivista, psychológ, žurnalista, …

Milan Laurinec – Občiansky tribunál

Alojz Bogric – bezpečnostný pracovník a obchodník s diamantami

Martin Bavolár – protimafiánsky novinár

Marian Leinerovič – vizionár a stratég

Peter Lipták – doktor ( praktický lekár )

Jaroslav Matuška – vizionár pre rómsku agendu ( JRD DOGA )

Igor Jurečka – skutočne nezávislé spravodajstvo

Ján Bošanský – občiasnska televízia

Kvetoslav Stuchlík – vizionár

Milan Náhlik – občiansky aktivista

Ak si myslíte, že máte byť na tomto zozname, tak sa mi prosím ozvite!

Share This

Share this post with your friends!