Program revolučnej organizácie

21 sep. 2020

Rozpíšem sa tu s programom do detailov, ale zatiaľ aspoň toľkoto :

 1. Zaviesť inštitút priamej demokracie. ( V určitej obmedzenej rozumnej miere ) Niekedy je dobré sa nechať zastupovať. ( Ale niekym čestným a odborne zdatným. Na to bude slúžiť inštitút činnej kompetencie )
 2. Sfunkčniť referendum.
 3. Zaviesť výhody socializmu.
 4. Zrušiť všetky mimovládne organizácie a zákaz financovania organizácií zo zahraničia!!!
 5. Zrušiť všetky dane a zaviesť jedinú daň a to daň z prevodu vo výške 1%. ( Vysvetlené viac v záložke „Zrušiť všetky dane a zaviesť len jednu“ )
 6. Zrušiť všetky exekúcie voči štátnym inštitúciám, súkromným a mimovládnym organizáciám, bankám a nebankovým subjektom. Zrušiť exekútorov. Pohľadávky bude vymáhať jedine súd.
 7. Všetky hypotéky sa prevedú pod štátnu banku a všetci súčasní klienti s hypotékami budú mať splátkové kalendáre nastavené tak, aby ich dokázali bez problémov splatiť a bez úrokov.
 8. Zrušiť NAKA. ( Policajti z NAKA sa presunú späť na jednotlivé útvary )
 9. Zrušiť všetky nezmyselné opatrenia v súvislosti s koronou / KOVID19 ( rúška dole, zrušiť zákazy podujatí a pod. ) ( Všetko dobrovoľné )
 10. Políciu premenovať na OSO ( Ochrana slušných občanov )
 11. Ponechať výhody demokracie, ak nebudú v rozpore s výhodami socializmu.
 12. Znížiť počet poslancov do NR SR zo 150 na 100 ( prípadne menej ) a títo poslanci budú volení zo svojich krajov a okresov.
 13. Znížiť platy poslancom v NR SR, ale aj všetkým ostatným zamestnancom vlády ako sú ministri, štátni tajomníci, predseda, vlády, predseda parlamentu, prezident SR, diplomati atď. na úroveň 3-násobku minimálnej mzdy.
 14. Zrušiť župy.
 15. Zvýšiť kompetencie a možnosti okresom.
 16. Zakázať prezentáciu úchylností na uliciach a v školách.
 17. Udeliť amnestiu každému, kto vráti nakradnutý majetok.
 18. Každý bude musieť odpracovať 150 hodín mesačne a môže sa rozhodnúť či chce mať napríklad 300 hodín v jeden mesiac a na druhý celý mesiac voľno. K tomu napíšem samostatný dokument.
 19. Zoštátniť všetky strategické podniky.
 20. Zriadiť jednu štátnu banku, sporiteľňu a poisťovňu Slovenska a jej jediný vlastník bude Slovenská republika.
 21. Odkúpiť ostatné banky, alebo budú zrušené.
 22. Každý kto dovŕši 60 rok veku dostane automaticky dôchodok v sume, aby vedel slušne žiť Navrhujeme dôchodok cca 1000€/mesačne. Suma sa určí na základe výkonnosti ekonomiky.
 23. Zaviesť 100 percentnú potravinovú sebestačnosť.
 24. Znárodniť skrachované podniky a začať vyrábať čo treba.
 25. Minimálna mzda bude 1000€, ale chceme aby čoskoro to bolo viac a priblížilo sa to ku 2000€ za mesiac. Keďže chceme zaviesť Slovenské koruny, tak to bude minimálna mzda 30 000 Sk a neskôr 60 000 Sk
 26. Zmeniť Ústavu Slovenskej republiky a jasne do nej napísať vetu : Na Slovensku má Ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky najvyššiu právnu silu. Na Slovensku sa bude dodržiavať len Ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky.
 27. Zaviesť základný podmienený príjem. Upresním v samostatnom dokumente.
 28. Vystúpiť zo zločineckej organizácie NATO.
 29. Vystúpiť z EU ak nebude rešpektovať našu zvrchovanosť a bude chcieť zasahovať do našej suverenity.
 30. Zaviesť Slovenskú korunu. Ohľadom tejto témy bude samostatný dokument.
 31. Vychádzať so všetkými štátmi priateľsky. Ale ak bude sa treba rozhodnúť medzi Amerikou a Ruskom, tak Rusi sú naši bratia!
 32. Žiadne cudzie vojská na území Slovenskej republiky! Ani cvičenia!!!
 33. Prestať sa zadlžovať a žiadne pôžičky z EU.
 34. Utečenci? Na to mám celkom jednoznačnú odpoveď : Každý nech si spraví poriadok vo vlastnom štáte!!! Ja sa nechcem starať ako si žijú ľudia mimo Slovenska a nech sa nikto nestará ako si to tu zariadime My!
 35. Proste začať robiť to čo je treba robiť na nie sa zamotávať do pi..vín!
 36. Ďalšie body budú pribúdať a niektoré sa odstránia. Všetko bude závisieť od vôle väčšiny občanov Slovenskej republiky. Všetky body opieram o dlhoročný výskum a nie sú tam len z malichernosti. Všetko so všetkým súvisí. Ak budete chcieť dať niečo preč, alebo radikálne zmeniť, môže dôjsť k znefunkčneniu celého nového politického systému. Diskusii a korekciám v programe na základe rozumných argumentov sa nebránim.

Share This

Share this post with your friends!