Vysielanie z väzenia zo dňa 14.4.2024 o 18:00 ( v trvaní 23:59)

Prieskumy

21 sep. 2020

Na základe prieskumu, ktorý som robil vo fáze 0 vyšli výsledky nasledovné :

Na otázku do osobnej správy v mesengeri náhodným ľuďom na Facebooku ktorá znela : „Si za revolúciu? „vzišiel nasledovný výsledok :

Drvivá väčšina je za revolúciu, väčšina je za mierumilovnú revolúciu a necelá polovica sa opýtala, že podľa toho o akú revolúciu by išlo. Našlo sa pár ľudí, ktorí odpovedali nie. Išlo asi do 3 percent odpovedí.

Nedávno som robil prieskum verejnej mienky len na 10-tich pracovníkoch z rôznych oblastí v mojej predchádzajúcej práci. Otázky som si navrhol sám. Výsledky Vám zverejňujem tu.

Share This

Share this post with your friends!