Nezávislé spravodajstvo

27 sep. 2020

Nezávislé spravodajstvo je podľa môjho názoru veľmi dôležitý prvok v každom politickom režime.

Som za to, aby každá forma spravodajstva informovala čo najširšiu verejnosť objektívne, nestranne a pravdivo.

Ďalej je veľmi dôležité podľa mňa, aby spravodajstvo informovalo širokú verejnosť hlavne o tom, čo je dôležité.

A to čo je dôležité by malo vychádzať z filozofie : Šíriť myšlienky a informácie, ktoré pomáhajú občanom v ich osobných životoch ale aj šíriť informácie, ktoré nás posúvajú ku krajším zajtrajškom.

Nemám problém s tým, aby sa verejnosť informovala aj o nepodstatných veciach, ale až po skončení informovania o tých podstatných.

Share This

Share this post with your friends!