Problémy a riešenia

18 sep. 2020

Celý tento dokument má asi 20 strán a je v ňom spísaná veľká múdrosť. Mám viac originálov priamo od autora k nahliadnutiu odbornej a rozumnej verejnosti. Tento Pán so mnou aktívne spolupracuje a teší sa, že začíname veci riešiť správne! Kto by mal záujem, viem mu ho celý mailom poslať vo formáte PDF.

Link na dokument tu :

https://pdfhost.io/v/RAXNrFPpu_Juraj_Michlek_2_roky_po_tom.pdf

Share This

Share this post with your friends!