Hlavný koordinátor

23 sep. 2020

Hlavný koordinátor som ja / Peter Sihelský /.

Na začiatku bola len moja myšlienka a snaženie. Teraz je to už silná organizácia zložená z odborníkov a rozumných občanov Slovenskej republiky, kde hlavný koordinátor by nemal byť samozvancom a preto :

Rada revolúcie sa zišla 4.11.2020 vo večerných hodinách v Bratislave. Je zložená zo zakladajúcich členov 1.Skutočnej revolúcie. Jednohlasne zvolila Hlavného koordinátora a schválila založenie a štruktúru Bezpečnostnej rady a Poradného výboru vrátane Kolégia odborníkov. Všetky podrobnosti o zložení , Rady a , jej úlohách , menovitého členstva, orgánov Rady, a jej súčastí vrátane programu budú zverejnené Vám všetkým, z bezpečnostných dôvodov až po 16.11.2020 . 

Úloha hlavného koordinátora spočíva v tom, aby sa odstránili negatívne vplyvy v rozhodovacích procesoch. Medzi hlavné úlohy hlavného koordinátora patrí :

  1. Aby smerovanie revolučnej organizácie bolo jasné a nemenné.
  2. Aby v prípade, že organizačný tím, alebo bezpečnostná rada sa nebude vedieť dohodnúť na postupoch a cieľoch, tak hlavný koordinátor rozhodne ako to vo finále bude. Spravidla sa prikloní na stranu väčšiny, ale prioritne na stranu zdravého rozumu.
  3. Zastupuje revolučnú organizáciu smerom von, ak nie je delegovaný niekto iný.
  4. Aktívne sa podieľa na plánovaní aktivít.
  5. Aktívne pomáha pri vytváraní programu a postupov ako program zrealizovať.
  6. Prijíma a vylučuje členov na základe ich žiadostí alebo žiadostí niektorej revolučnej štruktúry.
  7. Začleňuje členov do organizačných štruktúr podľa ich schopností a vlastností s prihliadnutím na ich vôľu a s prihliadnutím na návrhy revolučných štruktúr.

Share This

Share this post with your friends!