RADA REVOLÚCIE

23 sep. 2020

Rada revolúcie slúži na zabezpečenie plnenia úloh revolučnej organizácie, prijíma opatrenia na ochranu vlastných členov a štruktúr, vyhodnocuje bezpečnostné riziká a navrhuje postupy do budúcnosti. Svoje závery predkladá hlavnému koordinátorovi na zváženie a prijatie opatrení. V prípade indispozície hlavného koordinátora ho v plnej miere zastupuje v prípadoch, ktoré neznesú odklad.

Rada revolúcie sa zišla 4.11.2020 vo večerných hodinách v Bratislave. Je zložená zo zakladajúcich členov 1.Skutočnej revolúcie. Jednohlasne zvolila Hlavného koordinátora a schválila založenie a štruktúru Bezpečnostnej rady a Poradného výboru vrátane Kolégia odborníkov. Všetky podrobnosti o zložení , Rady a , jej úlohách , menovitého členstva, orgánov Rady, a jej súčastí vrátane programu budú zverejnené Vám všetkým, z bezpečnostných dôvodov až po 16.11.2020 . 

Share This

Share this post with your friends!