Program revolučnej organizácie

Rozpíšem sa tu s programom do detailov, ale zatiaľ aspoň toľkoto : Zaviesť inštitút priamej demokracie. ( V určitej...

Prieskumy

Na základe prieskumu, ktorý som robil vo fáze 0 vyšli výsledky nasledovné : Na otázku do osobnej správy v mesengeri...

Zaujímavé články

Róbert Siman Juraj Draxler: ZHRŇME SI TO: VLÁDNU TU KLAMÁRI, PODVODNÍCI A ZVRHLÍK- Ktorá krajina Európy má predsedu...

Pomoc

Vážení občania. Môžete mi pomôcť, pomôcť tomuto čestnému a pracovitému človeku Igorovi Jurečkovi? Ja som trošku...

Dôležité!!!

Vážení občania SR. Mesto Bratislava sa snaží úmyselne bojkotovať náš pokojný pochod!!! My sa nevzdáme a dúfam, že to...

Spolupracovníci

Uvedený zoznam je písaný mnou ( Peter Sihelský ) na základe spolupráce s dotyčnými osobami. Uvedené osoby nemusia...

Myšlienky

Nerob nikomu nič, čo by sa nepáčilo Tebe.Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. ( Ale keď nepomôže, tak.... )To, čo...

Sponzori

Vážení občania Slovenskej republiky. Otázka sponzorov je veľmi chúlostivá záležitosť. Nakoniec je všetko inak. Nikto...

Problémy a riešenia

Celý tento dokument má asi 20 strán a je v ňom spísaná veľká múdrosť. Mám viac originálov priamo od autora k...

Spôsob

Na spôsobe pracujeme každý deň, ale nebude môcť byť všetko verejné. Predsa len nie každý chce to čo My a keby vedeli...

Najsúrnejšie Oznamy a o nás

Dátum poslednej úpravy : 15.11.2020 02:47 Vážení občania. Tak už dnes to začína. Vy čo sa tešíte na 17.11. 2020, tak...

Share This

Share this post with your friends!